Sími: 893 3236 - 567 4262

Þjónusta

Fagfólk með áratuga reynslu

Steypusögun - múrbrot

Tækjabúnaður Sagtækni og þekking starfsmanna hentar í flest verkefni í steypusögun og múrbrot sama hvort verkefnið er stórt eða smátt. Sögunin eða brotið getur verið í steypu, vikurveggi, malbik, klappir ofl.

Helstu verkefni í steypusögun eru að saga fyrir hurðar- og gluggagötum, bæði að stækka núverandi og gera ný. Saga niður veggi, saga gólfgöt milli hæða fyrir lyftum eða stigum. Saga fyrir lögnum í gólf og veggi allt frá sögun fyrir raflögnum í að saga fyrir stórum veitulögnum í virkjunum.

Steypusögun fylgir oftast töluvert múrbrot en í sumum verkum er hagkvæmara að brjóta niður steypuna. Aðstæður eru mjög mismunandi milli verkefna og leggja starfsmenn Sagtækni sig alla fram um að leysa hvert verkefni fyrir sig á sem hagkvæmastan hátt með snyrtimennsku að leiðarljósi.
Þar sem þörf er á, er umhverfi verksvæðisins varið með plasti eða á annan nauðsynlegan hátt til að verjast skemmdum og sóðaskap.

Styrkingar á burðarvirki

Þegar söguð eru stór göt í veggi eða heilu veggirnir fjarlægðir þarf að gæta varkárni, því ekki má raska burðarvirki húsa öðruvísi en að nýjar styrkingar komi í staðinn.

Áður en farið er í slíka vinnu þarf að láta burðarþolsfræðing líta á verkið og meta hvort og hvað mikið er hægt að fjarlægja af veggjum og hvort og hvernig styrkingar þurfa að koma í staðinn.

Sagtækni er í góðum tengslum við verkfræðistofur sem geta tekið að sér slíka burðarþols úttekt. Sagtækni hefur á undanförnum árum smíðað og sett upp mikið af styrkingum þar sem þeirra hefur verið þörf.
Hjá fyrirtækinu starfa tæknimenn sem geta smíðað og sett upp slíkar styrkingar.

Kjarnaborun

Sagtækni á mikinn lager af kjarnaborum og borvélum, getur því borað flestar stærðir af götum. Kjarnaborarnir á lager Sagtækni eru frá 12 mm upp í 760 mm í þvermál. Það er oftast hægt að nálgast nýja bora með stuttum fyrirvara með aðstoð okkar byrgja ef stærðin er ekki til á lager. Í kjarnaborun sem og öðrum verkum leggur Sagtækni mikið upp úr þrifalegri umgengni og góðum frágangi.

Sagtækni ehf. • 893 3236 - 567 4262 • sagtaekni@sagtaekni.is
Hannað af Filmís